Content top

U bevindt zich hier: Home / Ondernemers / Administratief

Administratieve dienstverlening

Het voeren van een goede, inzichtelijke administratie is een basis voor verantwoord ondernemen.
Aan de hand van uw administratie heeft u inzicht in uw financiële positie en kunt u onder andere beslissingen nemen inzake investeringen en personeel. Daarnaast is het een wettelijke verplichting om een administratie bij te houden.

Wat doet PBS

Wij bieden meer dan de gebruikelijk financiële, administratieve en fiscale dienstverlening.
Als u tijdelijk extra ondersteuning wilt hebben kunnen wij een ervaren medewerker bij u detacheren. Door onze jarenlange ervaring met administratieve software hebben wij de nodige kennis daarover opgedaan.
Wij ondersteunen en adviseren u deskundig op het gebied van administratieve automatisering, zowel over de aanschaf als de implementatie van de financiële software. Wij kunnen uw medewerkers instrueren en trainen in het gebruik van de nieuwe toepassingen.
Vanzelfsprekend kunnen wij ook de uitvoering van (een deel van) de administratie van u overnemen.

Tussentijdse cijfers en jaarrekeningen

Eén van onze kerntaken is het verschaffen van zekerheid bij financiële verantwoordingen. De bekendste verantwoording hiervoor is de jaarrekening, die een getrouw beeld geeft van de financiële positie en het resultaat van de onderneming. De basis van een jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting op deze beide overzichten.

Wanneer uw onderneming verplicht is om publicatiestukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel, dan kunnen wij de benodigde stukken snel aan de hand van de jaarrekening voor u produceren en deponeren.

PBS Advies streeft ernaar om u  doorlopend duidelijkheid te verschaffen over de financiële situatie van uw onderneming. Een goed middel hiervoor is een tussentijdse rapportage (maandelijkse, kwartaal- en halfjaarrapportering) die wij aan de hand van uw administratie kunnen opstellen. Ook kan deze rapportage dienen ten behoeve van het aanvragen van financieringen.

 

Content bottom
Aangesloten bij: Register Belasting Adviseurs NOAB