Content top

U bevindt zich hier: Home / Nieuws

Nieuws

PBS-Advies:-Gecertificeerd-Exact-Online-kantoor
 • Werkt u als zzp’er al volgens een modelovereenkomst?
  03 juni 2016

  Werkt u als zzp’er al volgens een modelovereenkomst?

  Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht geworden. Met invoering van de wet is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) van de baan, en wordt vervangen door modelovereenkomsten. Door gebruik te maken van een modelovereenkomst verklaren partijen dat zij geen arbeidsrelatie wensen aan te gaan. Er hoeven dan geen loonheffingen worden afgedragen en voldaan.

  Wat als u als zzp’er of als opdrachtgever nog niet volgens een modelovereenkomst werkt?

  U wordt hier nog niet voor beboet. De Belastingdienst geeft tot 1 mei 2017 voorlichting en helpt bij de invoering van de nieuwe werkwijze. Er geldt voor zzp’ers en hun opdrachtgever tot 1 mei 2017 wel een inspanningsverplichting. Zij moeten kunnen aantonen dat zij actief bezig zijn om de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat de zzp’er niet in loondienst werkt. U moet als zzp’er of als opdrachtgever bijvoorbeeld kunnen aantonen in gesprek te zijn over het gebruik van modelovereenkomsten. Als blijkt dat u na 1 mei 2016 niks doet om de arbeidsrelatie aan te passen, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst aanslagen en/of boetes aan u oplegt.

  Als partijen na 1 mei 2017 niet volgens de regels werken, dan zal er door de Belastingdienst handhaven. Dit betekent dat de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffingen zal opleggen als blijkt dat er sprake is van een arbeidsrelatie en er geen loonheffingen worden afgedragen en voldaan. Tevens kan de Belastingdienst een boete opleggen.

  Als u geen gebruik maakt van een door de Belastingdienst opgestelde modelovereenkomst, dan hebt u geen zekerheid over de dienstbetrekking. Als de Belastingdienst wel vindt dat er sprake is van een arbeidsrelatie, dan moeten partijen alsnog loonbelasting en premies volksverzekering betalen. Wij adviseren u dus om zo tijdig mogelijk volgens een modelovereenkomst te werken om naheffingsaanslagen en boetes te voorkomen.

  Meer informatie?

  Heeft u vragen over de modelovereenkomsten of wenst u ondersteuning bij het opstellen van een modelovereenkomst? U kunt altijd contact opnemen met ons!

 • PBS Advies: Gecertificeerd Exact Online kantoor
  24 mei 2016

  Paul Buskermolen heeft afgelopen week het Exact Cloud Accountant certificaat in ontvangst mogen nemen. Hiermee is PBS Advies een gecertificeerd partner van Exact geworden.

  Exact Online is een online boekhoudpakket die u online inzicht in zowel financiën als relatiebeheer van uw onderneming.  PBS Advies moedigt het gebruik van Exact Online aan, omdat alles is geïntegreerd in één pakket en u altijd en overal uw administratie kunt bijhouden.

  Binnen het team van PBS Advies zullen nog meer Cloud Certificaten behaald gaan worden. Mocht u vragen hebben over Exact Online, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

 • Belastingaangifte 2015: waar moet ik op letten?
  15 maart 2016

  Belastingaangifte 2015: waar moet ik op letten?

  Het is weer belastingaangiftetijd. U heeft van 1 maart tot 1 mei de tijd om uw inkomstenbelasting 2015 te doen. Als u vóór 1 April aangifte doet, dan garandeert de Belastingdienst dat u voo1 juli een belastingaanslag krijgt.

  Waar moet u op letten bij uw belastingaangifte? En wat is er in 2015 veranderd?

  Vooraf ingevulde aangifte

  U kunt gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte. Maar die moet u wel goed nakijken, want daar kunnen fouten inzitten. Het zou zonde zijn als u door een fout bijvoorbeeld teveel belasting betaald.

  Studiekosten

  Daarnaast is het vanaf het studiejaar 2015/2016 niet meer mogelijk om studiekosten van het inkomen af te trekken. Als u in het jaar 2015 recht had op studiefinanciering en u volgde een opleiding aan een MBO, HBO of universiteit, dan mag u in uw aangifte van 2015 enkel de studiekosten aftrekken die u gemaakt hebt vóór 1 juli 2015. De kosten die u in 2015 betaalde voor het studiejaar 2014/2015 mag u dus wel aftrekken.

  Loonbelasting bij stage

  Werkgevers houden altijd loonbelasting in. Iemand die bij  meerdere bedrijven in dienst is, kan vaak de loonbelasting deels of helemaal terugkrijgen. Dit kan ook gelden voor stagiairs, want bij hen wordt immers ook loonbelasting ingehouden.

  Kosten levensonderhoud onder 21 jaar

  Vanaf 2015 is het voor ouders niet meer mogelijk om kosten die zij hebben gemaakt voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar in aftrek te brengen. Hierdoor wordt de belasting die u moet betalen hoger.

  Ouderschapsverlof- en alleenstaandeouderkorting

  De ouderschapsverlofkorting en de alleenstaandeouderkorting zijn vanaf 2015 afgeschaft. Hierdoor wordt de belasting die u moet betalen hoger.

  Aantal regels eigen woning verandert

  De regels die veranderen die te maken hebben met de eigen woning zijn onder andere:  

  • De rente op restschulden eigen woning mag u 15 jaar lang aftrekken.
  • De tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt hoger.
  • De percentages van het eigenwoningforfait en het woningforfait veranderen.

   

  Meer informatie?

  Heeft u vragen over de belastingaangifte of wenst u ondersteuning bij het doen van de belastingaangifte? U kunt altijd contact opnemen met ons!

   

  Bron: Belastingdienst.nl 

   

 • VAR mogelijk per 1 mei 2016 van de baan
  02 februari 2016

  VAR per 1 mei 2016 van de baan?

  De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp’ers lijkt van de baan. Op 26 januari heeft de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet deregulering arbeidsrelaties in de Eerste kamer plaatsgevonden. Verwacht wordt dat een meerderheid van de Eerste kamer op 2 februari voor het wetsvoorstel zal gaan stemmen. In dit geval vervalt de VAR per 1 mei 2016, met een overgangsperiode van een jaar.

  De VAR-verklaring is er om duidelijkheid te scheppen of er loonheffing ingehouden moet worden over de vergoeding van een opdrachtnemer. In plaats van een VAR-verklaring kunnen partijen gebruik maken van modelovereenkomsten die door de belastingdienst zijn opgesteld. De modelovereenkomsten moeten bedrijven en zzp’ers meer duidelijkheid geven. Zolang de opdrachtgever en de opdrachtnemer werken volgens 1 van de overeenkomsten die door de belastingdienst zijn opgesteld, is het duidelijk dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden.

  Schijnzelfstandigheid

  Door het invoeren van modelovereenkomsten wilt staatssecretaris Wiebes schijnzelfstandigheid voorkomen. Bij een VAR-verklaring kunnen mensen op papier als zzp’er werken terwijl zij in de praktijk gewoon in dienst zijn.

  Steun oppositie Eerste kamer

  Omdat de coalitie een minderheid (21 zetels) heeft in de Eerste kamer, moesten zij nog minimaal 17 zetels voor zich winnen. Het CDA maakte duidelijk dat zij staatssecretaris Wiebes van financiën zou steunen, mits hij meer tijd neemt voor invoering. Wiebes wilde de VAR al per 1 april afschaffen. Maar dinsdagavond kwam hij tegemoet aan de wens van het CDA om de VAR per 1 mei af te schaffen. De PVV gaf dinsdagavond de doorslag door toe te zeggen voor het wetsvoorstel Wet deregulering arbeidsrelaties te stemmen. Hierdoor werd er een meerderheid van 42 van de 75 zetels in de Eerste kamer bereikt.

  De Eerste kamer zal op 2 februari over het wetsvoorstel stemmen.

   

  Meer informatie?

  Heeft u vragen over de modelovereenkomsten of wenst u ondersteuning bij het opstellen van een modelovereenkomst? U kunt altijd contact opnemen met ons!

   

   


Bekijk ook:

Content bottom
Aangesloten bij: Register Belasting Adviseurs NOAB